Hoppa till innehåll

Massagens goda effekter för din hälsa och välmående.

Ökar blodcirkulationen

Genom en ökad blodcirkulation mjukar du upp både muskler och vävnader. Detta resulterar i att musklerna blir mjukare och mer elastiska.

Stärker immunförsvaret

Massage bidrar till ökning av vita blodkroppar i kroppen vilket resulterar till att man blir mer motståndskraftig mot infektioner.

Motverkar stress

Vid beröring och massage frigörs ”Må bra” hormonet Oxytoxin. Hormonet verkar lugnande och sänker både vår puls och blodtryck. Massage har även en lugnande effekt på vårat nervsystem samt ökar vår koncentrationsförmåga.

Ger en djupare och lugnare andning.
Påskyndar läkning och återhämtning

Genom att få massage ökar du syretransporten till musklerna vilket leder till att läkning och återhämtning går snabbare vid exempelvis träningsvärk eller ansträngda muskler vid idrottsarrangemang.

Förebygger och lindrar spänningshuvudvärk

En vanlig anledning till huvudvärk är att man har spänningar i axlar och nacke. Dessa muskler mjukas upp med hjälp av massage.

Minskar oro och stress

Har en avslappande effekt på kroppen.  Genom massage minskas produktionen av stresshormonet kortisol och noradrenalin samtidigt som halterna av må bra/ lugn och ro såsom dopamin, serotonin samt oxytoxin ökar. Detta medför känslan av ökat välmående och lugn i kroppen.

Man kan slutligen sammanfatta att massage i dess olika former har en gemensam nämnare: Ökar kroppens allmänna välbefinnande såväl fysiskt som psykiskt!